Badanie alkomatem

Trzeźwość w pracy

Stan trzeźwości w pracy

W naszej ofercie znajdziecie Państwo cykliczne (regularne) lub okresowe przeprowadzanie kontroli stanu trzeźwości w zakładach pracy na życzenie naszych klientów. Bazujemy na profesjonalnym sprzęcie którego również używa Policja, a który posiada świadectwo wzorcowania jak również świadectwo kalibracji. Należy pamiętać, że świadectwo kalibracji to nie to samo co świadectwo wzorcowania. Świadectwo wzorcowania wydaje laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, zaś świadectwo kalibracji – autoryzowany serwis. Urządzenie posiada przenośną drukarkę i w każdym momencie można wydrukować wynik przeprowadzonego badania.

Każdy kto jest badany, także przez policję lub inną służbę, ma prawo przed badaniem zażądać okazania ważnego świadectwa wzorcowania urządzenia, którym będzie badany.

Bezpieczeństwo pracy powinno być ważne nie tylko dla pracodawcy ale i dla pracowników.

Taki sposób samodyscypliny chroni pracowników przed konsekwencjami dyscyplinarnymi a pracodawcę przed poniesieniem kosztów związanych z wypadkami i utratą zdolnych, wykwalifikowanych pracowników.

Nie zapominajmy o tym, że ubezpieczyciele to nie organizacje dobroczynne, i że skrupulatnie pilnują swoich pieniędzy. Jeśli stwierdzą, że osoba - pracownik był pod "wpływem" (alkohol, narkotyki, dopalacze) to ubezpieczenie nie wypłaca żadnego odszkodowania a koszty przenosi na pracodawcę.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z najważniejszych aspektów zarządzania firmą. Podobne przekonanie powinno determinować działania wszystkich pracodawców i pracowników.

Pamiętajmy o progach, że stan po użyciu alkoholu jest, gdy: stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5%, a w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg/dm3. Stan nietrzeźwości (pod wpływem) to stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5% lub zawartość powyżej 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.