O firmie

Agencja Ochrony CERBER działalność gospodarczą rozpoczęła dnia 20 lipca 2004 roku po uzyskaniu koncesji nr L-0238/04 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Agencja jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym przez Prezydenta Miasta Konina w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 018495/04

Zakres prowadzonej działalności obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

- stałej lub doraźnej,

- monitorowania obiektów
(polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych),

- konwojowania wartości pieniężnych
(polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych).

Nasi pracownicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Współpracujemy z: Placówkami Bankowymi, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Agencją Nieruchomości Rolnych, Starostwem Powiatowym, Kancelariami Adwokackimi, Zakładami Chemicznymi, Biurami Projektowymi, Przychodniami i Prywatnymi Gabinetami Lekarskimi, Placówkami Miejskiej Biblioteki Publicznej, Księgarniami, Placówkami Szkolno-Przedszkolnymi, Szkołami, Ośrodkami Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczymi, Ośrodkami Wypoczynkowymi, Firmami Informatycznymi, Pensjonatami, Hotelami, Restauracjami, Kantorami Wymiany Walut, Drukarniami, Firmami Transportowymi, Gospodarstwem Rybackim, Stacjami Paliw, Sklepami, Zakładami, Składami Budowlanymi, Zakładami Przetwórstwa Owoców, Sadami, Hurtowniami, Zakładami Pierzarskimi, Składami Opałowymi, Salonami Mody Ślubnej, Myjniami Samochodowymi, Domami Jednorodzinnymi, Domkami Letniskowymi, oraz innymi zakładami i instytucjami. Świadczymy również usługi podwykonawstwa dla innych Agencji Ochrony.

Wykonujemy powierzone zadania w sposób rzetelny i profesjonalny. Przeszkolony personel służy swoim doświadczeniem, wiedzą i radą. Dysponujemy niezbędnymi środkami oraz dokładamy wszelkich starań aby oferowane przez nas usługi cechowały się wysoką jakością. Inwestujemy w nowoczesne wyposażenie i innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające osiągnąć wysoki stopień bezpieczeństwa naszych Klientów.

W związku z tym, że działania w zakresie ochrony związane są z dużym ryzykiem nasza Agencja posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w całym zakresie świadczonych usług.